Pozadi

Tipy na výlet

Schwarzenberská hrobka

Schwarzenberská hrobka

Schwarzenberská hrobka je hrobka rodu Schwarzenbergů v Domaníně v třeboňském parku jihovýchodně od rybníka Svět. Založil ji Jan Adolf II. Schwarzenberg na podnět své manželky Eleonory Schwarzenbergové. Stavba začala roku 1874 a byla dokončena roku 1877. V hrobce je uloženo 26 rakví. Ačkoliv jsou v hrobce uložena těla Schwarzenbergů, jejich srdce se nacházejí ve zvláštních schránkách v Českém Krumlově, s výjimkou srdce dítěte kněžny Eleonory, "malého prince", jenž tragicky zahynul při nehodě kočáru. Lze si zaplatit prohlídku s průvodcem. Prohlídková trasa prochází prostorem kaple, kde je návštěvníkovi podán výklad o historii této unikátní stavby, pak přechází do vlastního prostoru hrobky, kde se průvodce věnuje životopisným údajům jednotlivých pohřbených osob.

Svět

Svět

Svět je desátý největší rybník v Jihočeském kraji a čtrnáctý v celé České republice.

Nachází se na jižním okraji Třeboně. Vodní plocha má rozlohu 201,5 ha. Je vyhledávaným místem rekreace. Kolem rybníka vede naučná stezka Cesta kolem Světa.

Po hladině se konají vyhlídkové jízdy motorovou lodí. Z jeho hráze vede naučná stezka Rožmberk a cyklostezka Okolo Třeboně. Na místním koupališti se nachází dvě pláže - větší s tobogánem na severním břehu (Hliník) a na jižním menší Ostende.

Na ostrově se nalézá studna z roku 1379, pochází z doby, kdy rybník ještě neexistoval. Rybník je také využíván pro veslování, jde o sportoviště, kde se konají mistrovské závody pořádané Českým veslařským svazem.

Pivovar Třeboň

Pivovar Třeboň

Pivovar Třeboň je pivovar prodávající pivo pod obchodní značkou Bohemia Regent. Nachází se v historickém jádru města Třeboň. Pivovar Třeboň byl založen v roce 1379. Přestavba pivovaru do současné podoby se uskutečnila ve druhé polovině 19. století. V současné době se vyrábí cca 80 000 hl. ročně pod značkou Regent. Obchodní název pivovaru Regent je odvozen z historické postavy rytíře Jakuba Krčína z Jelčan (1533-1604), zpočátku rožmberského úředníka a později regenta rozsáhlého majetku pana Viléma z Rožmberka. Na nádvoří pivovaru stojí Pivovarská pivnice, kde lze kromě běžně prodávaných druhů piva ochutnat i jinde těžko dostupné kvasnicové pivo. U pivovaru má stanici okružní vyhlídkový "Třeboňský vláček", spojující obě třeboňské lázně. Do pivovaru lze po objednávce přijít na prohlídku s průvodcem a ochutnávkou piva.

Zámek Červená Lhota

Zámek Červená Lhota

Červená Lhota je známý renesanční vodní zámek ve východní části jižních Čech na severu Jindřichohradecka. Zámek je umístěn na skále, která se přehrazením údolí a zvýšením hladiny vody stala ostrůvkem na zámeckém rybníku. První písemná zmínka o obci Červená Lhota je z roku 1465. V letech 1542 - 1555 byla původní gotická tvrz přebudována na renesanční zámek. Zámek Červená Lhota je třetím nejnavštěvovanějším zámkem v Jihočeském kraji. K zámku paří i zámecký park, který je velmi oceňován botaniky, kde je umístněna zámecká kaple, která je nedílnou součástí zámku. Příjemným zpestřením pro Vás může být projížďka na půjčené pramici po zámeckém rybníku kolem dokola zámku Červená Lhota.

Husitské muzeum a město Tábor

Husitské muzeum a město Tábor

Jednou z nejvýznamnějších památek pozdní gotiky v českých městech je radnice v jihočeském Táboře. Sály radnice dnes slouží Husitskému muzeu, které zde nabízí prohlídku stálých expozic týkajících se husitství, v přízemí budovy je vstup do sítě podzemních chodeb. Rozsáhlé sklepy z 15. a 16. stol. byly vyhloubeny ve skalním podloží v hloubce až 16 metrů a jsou zajímavou technickou památkou pozdního středověku. Prohlídková trasa má délku přibližně 500 metrů a vznikla roku 1947 propojením sklepů pod Žižkovým náměstím. Vstup je ze staré radnice. Galerie výtvarného umění, otevřená roku 1992, představuje v pěti sálech umělecká díla zpracovávající husitské náměty od významných osobností českého výtvarného umění a regionální tvorby 17. a 20. století, mimo jiné V. Hollara, J. V. Myslbeka, M. Alše, Fr. Bílka, K. Valtra a dalších. Součástí prohlídky je radniční gotický sál, který je třetí největší svého druhu v ČR. Kromě budovy radnice muzeum spravuje expozice v dalších objektech. Výhled na město Tábor nabízí věž Kotnov. Ta je dominantní památkou na hrad, který zanikl požárem roku 1532 a na jeho zbytcích byl v letech 1612 - 1613 vybudován pivovar. K hradní věži přiléhá jediná dosud stojící městská brána, zvaná Bechyňská. Zde si návštěvník může prohlédnout stálou expozici muzea Život a práce středověké společnosti. Experimentální archeologická expozice se vztahuje k období konce středověku (13. – 16. stol.) a představuje život sociálního prostředí vesnice, města, šlechty a církve. Prostorové výjevy ze života využívají současně archeologické nálezy a jejich rekonstrukce spolu s obrazovými panely. Grafický kabinet muzea umístěný ve třetím patře slouží ke krátkodobým výstavám.

Zámek Stráž nad Nežárkou

Zámek Stráž nad Nežárkou

Původně gotický hrad byl postaven ve II. polovině 13. stol. Pány ze Stráže, příslušníky rozvětveného šlechtického rodu Vítkovců. Po roce 1715 byl přestavěn na barokní zámek, jehož podoba se od té doby výrazně neměnila. Zámek je spojen se jménem světoznámé pěvkyně Emy Destinové, která jej vlastnila od roku 1920 až do své smrti v roce 1930. Od roku 2002 je zámek v soukromém vlastnictví a dostalo se mu mnoho stavebních úprav, usilujících o uvedení do stavu, v jakém jej užívala Ema Destinová.

Jindřichův Hradec

Město založené na obchodní cestě do Rakous. Nejstarší historie je spojena s rodem pánů z Hradce. Historické jádro s třemi branami, náměstí s morovým sloupem (1764), domy s klasicistními fasádami, figurálními sgrafity (Langrův dům), původně gotický kostel Nanebevzetí P. Marie, barokní jezuitský seminář (1594) - dnes muzeum (Krýzovy jesličky), jezuitská kolej (nově odhalené fresky), kaple sv. Maří Magdaleny, gotický kostel sv. Jana Křtitele založený řádem něm. rytířů s přilehlým špitálem (výstavní a přednáškové prostory muzea), kostel sv. Kateřiny s tzv. Klášteříčkem - dříve františkánský klášter a vdovský panský dům. Městem prochází 15. poledník, protéká řeka Nežárka a Hamerský potok, na němž je malebný rybník Vajgar. Úzkorozchodná trať do Nové Bystřice a opačným směrem do Obrataně je využívána k rekreačním jízdám.

Hrad a Zámek Jindřichův Hradec

Hrad a Zámek Jindřichův Hradec

Třetí největší památkový objekt v České republice nabízí návštěvníkům během sezóny až 3 prohlídkové okruhy. Samo oficiální označení historické usedlosti „hrad a zámek“ připomíná, že podstatné části areálu zůstala zachována středověká architektura. Návštěvníci se mohou obdivovat stavebním památkám čtyř století. Nejstarší stavbou je 800 let stará románská Černá věž, sloužící za příznivého počasí jako věž vyhlídková. Ovšem i nejmladší stavby objektu – manýristický hudební pavilon Rondel, stavba unikátní v evropském měřítku, nebo rozlehlý renesanční palác Adamovo stavení jsou staré více jak 400 let. V budovách hradu a zámku se nachází mnoho mimořádných prostor. Z nejcennějších je nutné připomenout mimořádné Zelené pokoje, rytířskou komnatu Gotického paláce, s nástěnnými malbami, představujícími Svatojiřskou legendu, z roku 1338 nebo dodnes provozuschopnou 500 let starou Černou kuchyni. Během celého roku jsou vnější i vnitřní prostory hradu a zámku dějištěm divadelních a hudebních představení, výstav, společenských událostí nebo Nočních prohlídek s Bílou paní. Sezónu tradičně uzavírají Adventní dny pořádané o druhém či třetím adventním víkendu, při kterých je, krom bohatého programu, možné vidět zmíněnou Černou kuchyni v provozu.

Úzkokolejka

Úzkokolejka

Více než století patří ke koloritu Jindřichohradecka dvě lokálky s rozchodem kolejí pouhých 760 mm, zato s délkou úctyhodných 79 km. Obě tratě, Jindřichův Hradec - Nová Bystřice i Jindřichův Hradec - Obrataň, dodnes slouží svému původnímu účelu, každodenní osobní a nákladní dopravě. Jsou však také významnou technickou památkou a jednou z nejnavštěvovanějších turistických zajímavostí regionu. Jízda stoletým historickým parním vlakem do půvabných zákoutí České Kanady je nejen jedinečným výletem do minulosti, ale i zážitkem, který si nelze nechat ujít.

Skanzen Borovany

Skanzen Borovany

V letech 1992-2003 vše vybudoval p. Radomil Marek za pomoci přátel u Českých Budějovic. Inspirací mu bylo cestování podél české státní hranice, hlavně po cestách, lemovaných bývalými drátěnými zátarasy. Od zvědavosti, jak to kdysi na státní hranici vypadalo, přešel k nápadu vytvořit muzeum, které by získané poznatky přiblížilo malým, i dospělým. Podrobný výklad průvodců popisuje historii státní hranice z let 1918-1990. Součástí pohraničního skanzenu je expozice, dokumentující službu na státní hranici.

Holašovice – selské baroko

Holašovice – selské baroko

Lidová architektura zvaná selské baroko patří neodmyslitelně k jižním Čechám. Tento unikátní styl vznikl na přelomu 18. a 19. století přenesením prvků baroka na selská stavení. Nejzdobnější části byly štíty domů a špýcharů. Perlou selského baroka je obec Holašovice, vzdálená 15 km západně od Č. Budějovic, která je zapsána do světového kulturního dědictví UNESCO. Nádherné domy v tomto stylu jsou soustředěny kolem návsi a tvoří kulisu jako z pohádky.

České Budějovice

České Budějovice

Nejlepší přehled o městě budete mít z ptačí perspektivy, vystoupejte proto na dominantu města – 72 metrů vysokou Černou věž a rozhlédněte se z ochozu. Tu nechali radní postavit v polovině 16. století v renesančním slohu jako zvonici a hlásku. Vpravo vedle věže uvidíte katedrální kostel sv. Mikuláše. Architektonicky nenáročná barokní stavba z poloviny 17. století vyrostla poté, co byl nádherný pozdně gotický chrám zničen požárem.

Při pohledu z věže vás překvapí téměř pravidelný čtvercový tvar náměstí Přemysla Otakara II. o rozloze jednoho hektaru, ze kterého vybíhá kolmo síť ulic. Takto geniálně bylo město založeno českým králem Přemyslem Otakarem II. roku 1265 na soutoku řek Malše a Vltavy. Dominantou mezi barokními a renesančními domy s podloubími na náměstí je barokní radnice. Čtyři kamenné sochy mezi třemi věžemi radnice jsou alegorie měšťanských ctností Spravedlnosti, Statečnosti, Moudrosti a Opatrnosti.

Jako perla se skví uprostřed náměstí barokní Samsonova kašna, největší toho druhu v Čechách, se sochou bájného hrdiny Samsona, zápasícího se lvem.

Sestupte z věže a projděte se ulicemi města. Na Piaristickém náměstí vás stupňovitým štítem zaujme městská zbrojnice, která sloužila také jako sklad soli a obilí. Hned vedle je nejstarší stavba města – gotický kostel Obětování P. Marie s dominikánským klášterem se vzácnými památkami v interiéru. Za prohlídku stojí přilehlé ulice se starobylými domy, například Česká nebo Panská, ve které se na konci tyčí Rabenštejnská věž – pozůstatek městského opevnění.
Další věž z bývalého opevnění objevíte na břehu řeky Malše a jmenuje se Železná panna stejně jako mučící nástroj, který prý v ní byl umístěn. Podle pověsti byl použit jen jednou a pak zmizel. Když se projdete kolem Malše, uvidíte dvě modernější stavby: Jihočeské divadlo a Jihočeské muzeum.

Každoročně se České Budějovice stávají živým centrem kultury. Bezpočet unikátních vystoupení v rámci hudebních a divadelních festivalů, kdy jako jeviště slouží historické centrum města – jeho náměstí, ulice, parky i vodní plochy, přitahuje návštěvníky z Čech i zahraničí.

Od roku 2011 máme ve městě ještě novou atrakci: plavbu lodí z Č. Budějovic do Hluboké a zpět.

Zámek Hluboká nad Vltavou

Zámek Hluboká nad Vltavou

Perlou mezi památkami je Hluboká nad Vltavou s krásným zámkem v novogotickém windsorském stylu. Jsou zde shromážděny nádherné sbírky gobelínů, obrazů, vyřezávaného nábytku, skla, porcelánu a historických zbraní. Zámek je otevřen celoročně a můžete si vybrat z několika prohlídkových okruhů. V bývalé zámecké jízdárně se nachází Alšova jihočeská galerie se sbírkami jihočeské gotiky a malířskými díly vlámských mistrů 17. století. Zámek obklopuje nádherný park se vzácnými dřevinami z celého světa. Nedaleko zámku u rybníka Bezdrev je barokní lovecký zámek Ohrada, dnes lovecké, rybářské a myslivecké muzeum.

ZOO Ohrada

ZOO Ohrada

ZOO OHRADA Hluboká nad Vltavou leží v těsné blízkosti loveckého zámku Ohrada, v typickém prostředí jižních Čech, na břehu Munického rybníka s alejí starých dubů a výhledem na zámek Hluboká. Rozlohou nejmenší česká ZOO patří také mezi nejstarší. Byla založena ze soukromé iniciativy Dr. Adolfa Schwarzenberga a jeho manželky v roce 1937 a pro veřejnost byla otevřena 1. května 1939.

K vidění je zde přes 150 druhů živočichů a většina z nich patří k druhům žijícím v přírodě Evropy a mírného pásu Asie. Nechybí ani představitelé exotické zvěře. Mezi zajímavé expozice patří vodní ptáci a za pozornost určitě stojí chov vydry říční v prostorných prosklených bazénech. Parkoviště je přímo před vchodem areálu, k dispozici je občerstvení (mimo zimní měsíce) i možnost zakoupení suvenýrů.

Koupání

Koupání

V okolí se nabízí velké množství rybníků s přírodními či veřejnými koupališti. Nacházíme se přece jen v největší (třeboňsko-jindřichohradecké) rybníkářské oblasti celé republiky. „Nejluxusnější“ koupání však skýtají lázně Aurora v Třeboni, které nabízejí bazén se slanou vodou a spoustu aqua atrakcí, Aquapark či Městská plovárna v Jindřichově Hradci. Plovárna na břehu rybníka Vajgar nabízí také tobogán a v případě nižší kvality vody si zde můžete například zapůjčit loďku a podniknout s ní romantickou projížďku po rybníce, na kterém leží i malý ostrov. Další koupání nabízejí jezera Veselské pískovny u Veselí nad Lužnicí, které leží už v CHKO Třeboňsko a kde lze lenošení u vody spojit i s pěším výletem po naučné stezce. Na ní možná uvidíte řadu jedinečných a chráněných živočichů i rostlin, například vydru říční či také masožravou bylinu rosnatku okrouhlolistou. Uvidíte tu i českou poušť-asi půl hektaru velký Písečný přesyp u Vlkova.

Cykloturistika

Rovinatá třeboňská krajina je protkána sítí značených cyklistických tras. Smíšené lesy, staleté hráze rybníků a malebná zákoutí vybízejí k projížďkám na kole. Zajímavé tipy na vyjížďky naleznete například na http://www.trebonsko.cz/cyklotrasy-mapy.

Kam se zajet podívat

a) Soustava Rybníků: Vlkovský, Krajina, Překvapil, Sebekov, Pražský, Rod, Měkký, Naděje, Láska, Víra, Dobrá Vůle, Blaník: Tyto rybníky najdete v souvislém pásu mezi Veselí nad Lužnicí a Lomnicí nad Lužnicí, ať mezi nimi pojedete v jakémkoliv pořadí, vychutnáte si takřka do dna ta nejhezčí místa z Třeboňska. Ale pozor, zde se obvykle nejezdí na výkon, ale pro krásu a klid duše, jež vám zprostředkují šťavnaté zelené lesy, rybníky, rákosí, volavky i staleté stromy majestátně lemující věkovité hráze.

b) Hráz rybníka Rožmberk: Rožmberk je největším rybníkem ve střední Evropě. Na konci 16. století jej nechal vybudovat rožmberský regent Jakub Krčín z Jelčan. Obyvatelé velké části Třeboňska panu Krčínovi a zhruba 800 dělníků vděčí i za to, že jejich domovy v roce 2002 nezatopila ničivá povodeň. Rožmberská hráz je lemovaná věkovitými duby, poskytne vám výhled na celou vodní plochu i věžičky nedaleké Třeboně. Stezka vedoucí po hrázi (směrem na Starou hlínu) vás zavede do pěkných lesů protkaných luxusními cyklostezkami. Po cestě opět „potkáte“ několik dalších rybníků, např. Nový, Hodějovský, Starého vdovce, Vyšehrad, Stolec, atd.

c) Naučná cyklostezka „Okolo Třeboně“: Poznávací okruh s 22 zastávkami s in- formačními tabulemi je dlouhý 39 km. Informační tabule mají zvídavému cyklistovi představit Třeboňsko se vším, co je pro něj typické. Rybníky a rybniční soustavy, lesy, rašeliniště, mokřady a samozřejmě i jihočeskou faunu i flóru. Nechybí ani informace o historickém vývoji kraje. Stezka začíná v Třeboni na hrázi rybníka Svět a končí před branami města, to lze bez potíží prozkoumat i na kole. Více o cyklostezce ve městě najdete na www.trebonsko.cz/cyklisticka-stezka-treboni. Z kola budete muset slézt jen na nádvoří zámku a u Schwarzenberské hrobky.

Mnoho dalších tipů na výlet i zajímavá místa najdete na www.trebonsko.cz a www.vyletnik.cz.